Disclaimer

Algemeen 

Snow&Co B.V. (Kamer van Koophandel 25744925), hierna te noemen Snow&Co, verleent u hierbij toegang tot www.snow-co.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Snow&Co behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
Beperkte aansprakelijkheid 
Snow&Co spant zich in om de inhoud van www.snow-co.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.snow-co.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Snow&Co. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snow&Co en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snow&Co, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.